Doradztwo prawne wymaga zmian

Gdy poszukujemy porady prawnej najczęściej szukamy adwokata lub radcy prawnego. Warto jednak wiedzieć, że poradę prawną możemy również uzyskać od doradcy prawnego. Doradztwo prawne to usługa wykonywana przez Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz oraz inne podmioty, które ukończyły prawo nie starając się jednak o aplikację. Mogą oni pracować w zawodzie i prowadzić własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest doradztwo prawne

Doradztwo prawne, zakres usługi

Doradztwo prawne polega na udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu projektów pism. Osoba wykonująca ten zawód w niektórych przypadkach może również reprezentować swojego klienta przed sądem. Doradca prawny nie może jednak zostać ustanowiony jako pełnomocnik w sprawach, gdzie wymaga się przymusu adwokacko-radcowskiego. Oznacza to, że nie może on reprezentować swojego klienta przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Doradztwo prawne, obowiązki 

Zarówno adwokat jak i radca prawny, aby mogli wykonywać swój zawód, muszą ukończyć studia z zakresu prawa oraz zaliczyć aplikację. Prowadząc praktykę zobligowani są do przestrzegania mnóstwa obowiązków właściwych dla tego zawodu. Dla zawodu doradcy prawnego nie przygotowano jak dotąd katalogu przepisów zawodowych. Nie mają oni obowiązku ubezpieczeniowego od OC, nie muszą przestrzegać kodeksu etycznego oraz nie podlegają procedurom odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Dla klienta korzystającego z doradztwa prawnego istotnym może być fakt, że doradca nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkiego tego czego dowiedział się od swojego klienta. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach, np.: przed sądem, doradca prawny nie będzie mógł powołać się na tajemnicę zawodową i uchylić od odpowiedzi na pytanie dot. jego klienta. Adwokat oraz radca prawny natomiast posiadają taki obowiązek i uprawnienie jednocześnie. 

Doradztwo prawne to usługa, która wymaga stworzenia regulacji oraz katalogu obowiązków i szczegółowych uprawnień zawodowych, tak aby obie strony świadczonej usługi miały zapewnioną klarowność działań.