Gdy poszukujemy porady prawnej najczęściej szukamy adwokata lub radcy prawnego. Warto jednak wiedzieć, że poradę prawną możemy również uzyskać od doradcy prawnego. Doradztwo prawne to usługa wykonywana przez Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz oraz inne podmioty, które ukończyły prawo nie starając się jednak o aplikację. Mogą oni pracować w zawodzie i prowadzić własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest doradztwo prawne

Doradztwo prawne, zakres usługi

Doradztwo prawne polega na udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu projektów pism. Osoba wykonująca ten zawód w niektórych przypadkach może również reprezentować swojego klienta przed sądem. Doradca prawny nie może jednak zostać ustanowiony jako pełnomocnik w sprawach, gdzie wymaga się przymusu adwokacko-radcowskiego. Oznacza to, że nie może on reprezentować swojego klienta przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Doradztwo prawne, obowiązki 

Zarówno adwokat jak i radca prawny, aby mogli wykonywać swój zawód, muszą ukończyć studia z zakresu prawa oraz zaliczyć aplikację. Prowadząc praktykę zobligowani są do przestrzegania mnóstwa obowiązków właściwych dla tego zawodu. Dla zawodu doradcy prawnego nie przygotowano jak dotąd katalogu przepisów zawodowych. Nie mają oni obowiązku ubezpieczeniowego od OC, nie muszą przestrzegać kodeksu etycznego oraz nie podlegają procedurom odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Dla klienta korzystającego z doradztwa prawnego istotnym może być fakt, że doradca nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkiego tego czego dowiedział się od swojego klienta. Oznacza to, że w szczególnych przypadkach, np.: przed sądem, doradca prawny nie będzie mógł powołać się na tajemnicę zawodową i uchylić od odpowiedzi na pytanie dot. jego klienta. Adwokat oraz radca prawny natomiast posiadają taki obowiązek i uprawnienie jednocześnie. 

Doradztwo prawne to usługa, która wymaga stworzenia regulacji oraz katalogu obowiązków i szczegółowych uprawnień zawodowych, tak aby obie strony świadczonej usługi miały zapewnioną klarowność działań. 

Prawo obowiązujące w Polsce nieustannie ulega poprawkom, wchodzą nowe ustawy, rozporządzenia czy ustalenia, do których obywatele mają obowiązek się stosować.Czasem może jednak wydarzyć się coś, co zmusi nas do znajomości danych przepisów i postępowania według nich, jednak nie mamy możliwości ani wiedzy by legalnie przystąpić do działania. Wówczas doskonałym rozwiązaniem okazać się może doradztwo prawne, które świadczą prawnicy, adwokaci czy radcy prawni w każdym większym mieście. Dlaczego warto korzystać z ich usług, i w jakich sytuacjach najlepiej się do nich zwrócić?

Profesjonalna pomoc prawna zawsze w cenie!

Pomoc prawną doceniamy zwykle w momentach, gdzie np. przepisanie majątku bądź przyjęcie spadku wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie działania, które trzeba podjąć. Wówczas zawierzamy załatwianie i pilotowanie sprawy prawnikowi, który świadczy doradztwo prawne. Jego usługa polega przede wszystkim na wytłumaczeniu procesów zachodzących w związku z postępowaniem prawnym, a także radzi, co należy załatwić, jakie dokumenty będą potrzebne do danej sprawy, a także co będzie odbywało się w danej kolejności. Radca może również działać w imieniu klienta i załatwiać za niego formalności, jednak dokumenty zwykle musi dostarczyć sam zainteresowany. Ceny takich usług wahają się w zależności od wielkości miasta w jakim korzystamy z doradztwa prawnego, a także samych specjalistów, których renoma ma również wpływ na cennik. Najczęściej w momencie zwracania się z prośbą o pomoc prawną do radcy prawnego, koszt usługi nie jest aż tak kluczowy jak jakość świadczonej pomocy i wsparcia, jakiego potrzebujemy w często skomplikowanym dla laika prawnym świecie.

Dlaczego to się opłaca?

Dla osoby która nie zna prawa i jego zawiłości, zbawieniem może okazać się pomoc i doradztwo prawne doświadczonego prawnika, który na co dzień zajmuje się takimi sprawami. opłacalne jest zatem zapłacić komuś takiemu za pomoc w rozwiązaniu swoich spraw, zamiast narazić się na nielegalne działanie i tym samym ponosić często przykre konsekwencje, np. grzywny czy sprawy karne.